Υγειονομείο

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για

 • Υγειονομικό έλεγχος των υποστατικών παρασκευής τροφίμων και διάθεσης τροφίμων
 • Επίβλεψη της εφαρμογής Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων από πλευράς των επιχειρήσεων
 • Διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τα εκάστοτε Εθνικά Προγράμματα Δειγματοληψιών.
 • Καθαρισμός ανοικτών χώρων, οικοπέδων, περισυλλογή αυτοκινήτων σε ακινησία
 • Ψεκασμοί
 • Καταγραφή σκύλων
 • Εξέτασης παραπόνων
 • Θέματα Υγιεινής του Περιβάλλοντος και οχληριών.
 • Λήψη δικαστικών μέτρων για τις περιπτώσεις παραβίασης των Νόμων και κανονισμών τόσον για θέματα των τροφίμων όσον και για τα θέματα οχληριών.
 • Υγειονομική διαφώτιση του κοινού
 • Διερεύνηση παραπόνων
 • Καταπολέμηση εντόμων και εκστρατείες κατά της ποντίκας
 • Έλεγχος της ηχορύπανσης στα κέντρα αναψυχής
 • Καθαριότητα της πόλης (κλαδέματα – άχρηστα αντικείμενα)
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω των οποίων εξασφαλίστηκαν Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
 • Παροχή δωρεάν Ενεργειακών Ελέγχων σε σπίτια της πόλης, δίνοντας απλές συμβουλές για μείωση της κατανάλωση του ρεύματος
 • Επισκέψεις για ενημέρωση των σχολείων της πόλης για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας

Πληρωμές γίνονται στα γραφεία Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διεύθυνση
Γωνία Γιάγκου Ποταμίτη και Σαριπόλου

Ώρες Λειτουργίας: 

Kαθημερινά (8:00 – 14:00) για:

 • Πληρωμή καθαρισμού οικοπέδων
 • Πληρωμή αδειών κατοχής σκύλων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας
 • Πληρωμή για έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών

Επικοινωνία

Τηλέφωνo επικοινωνίας
25 88 45 90

Fax
25 88 45 81

Γραφεία Υγειονομείου στην Αγία Φύλα 
Τηλέφωνo: 25770620

Γραφεία Υγειονομείου στο Ζακάκι 
Τηλέφωνo: 25770620

Διεύθυνση
Γωνία Γιάγκου Ποταμίτη και Σαριπόλου

Η Υγειονομική Υπηρεσία από την 1η Οκτωβρίου 2016, βρίσκεται στα δημοτικά κτήρια δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο.


Οδηγίες


Οδηγίες για καταπολέμηση κουνουπιών
Οδηγίες για καταπολέμηση τρωκτικών
Κανόνες Υγιεινής
Οδηγίες για συλλογή περιττωμάτων σκύλων
Οδηγίες για φροντίδα σκύλων