Τμήματα και Υπηρεσίες

Γραμματεία

Το τμήμα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Δήμου. Παραλαβή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Τεχνικό

Σχεδιασμός οδών / οδικού δικτύου
Μελέτες οδικού δικτύου
Μελέτες αποζημιώσεων

Οικονομικό

Ετοιμασία μισθολογίου
Ετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α.
Φόρο Θεάματος

Υγειονομείο

Εξέτασης παραπόνων
Καταγραφή σκύλων
Ψεκασμοί

Πολιτιστικό

Διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου Λεμεσού.

Νομική Υπηρεσία

Νομικές συμβουλές
Οικονομικές Μελέτες
Δημόσια διοίκησης

Υπηρεσία Προσωπικού

Εργατοϋπαλληλικά θέματα
Θέματα δικαιωμάτων
Mελέτες και έρευνες

Υπηρεσία Φόρων και Τελών

Εξυπηρέτηση δημοτών
Άδειες και Πιστοποιητικά
Επιβολή φόρων

Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος μας από το 2004.

Τροχονομία

Οι Δημοτικοί Τροχονόμοι έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Υπηρεσία Πρασίνου

Η Υπηρεσία του Δήμου Λεμεσού ως Υπηρεσία Πρασίνου υπάγεται στο Τμήμα Δημοτικού Μηχανικού

Καθαριότητα

Περισυλλογή Σκυβάλων
Kαθαρισμός δρόμων
και πεζοδρομίων