Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Το 1987 ο Νίκος Σ. Νικολαΐδης, οπτικός στο επάγγελµα αλλά και ερασι-τέχνης ηθοποιός, δωρίζει το σπάνιο θεατρικό του αρχείο στον Δήµο Λεµεσού. Με αυτή του την πράξη βάζει τον πρώτο θεµέλιο λίθο για τη δηµιουργία του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου.

Ο Νίκος Σ. Νικολαΐδης (1909-1989), από τα νεανικά του χρόνια µέχρι και τον θάνατό του, συνέλεγε συστηµατικά οτιδήποτε υλικό σχετικό µε το θέατρο και τη θεατρική δραστηριότητα στην Κύπρο. Η απόφασή του να κληροδοτήσει τη σπουδαία αυτή συλλογή του στον Δήµο Λεµεσού, αποτέλεσε και την απαρχή µιας µακροχρόνιας έρευνας και προσπάθειας που έκαναν από κοινού ο Δήµος Λεµεσού και ο Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου για την ίδρυση ενός Θεατρικού Μουσείου, διαβλέποντας την ανάγκη για διαφύλαξη της θεατρικής ιστορίας του τόπου.

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου παρουσιάζει την ιστορία της θεατρικής δραστηριότητας στην Κύπρο από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα, η ιστορική αναδροµή αρχίζει από τα αρχαία θέατρα της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου για να φτάσει µέχρι το 2010. Μέσα από την ιστορική αυτή αναδροµή αναδεικνύονται παράλληλα και οι διαφορετικές πτυχές που συνθέτουν την τέχνη του θεάτρου, καθώς και των ανθρώπων που την υπηρετούν.

Ιστοσελίδα