Προσφορές και Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Ευρομεσογειακού Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

Προσφορά αρ.51/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση σχεδίου δράσης στη λογική BAS (Benefit as you save) συμβουλευτική υποστήριξη εφαρμογής και αξιολόγηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου BAS.

Προσφορά αρ.50/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 20.000 πλαστικών φιαλών με πώμα και να φέρουν το έμβλημα της Γιορτής του Κρασιού

Προσφορά αρ.47/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.   Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα