Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο

Μόλος

Όταν το 2006 εγκαινιάστηκαν τα νέα έργα της Ακτής Ολυμπίων, η Λεμεσός ξαναβρήκε την χαμένη της ταυτότητα σαν παραθαλάσσια πόλη. Ως τότε το παραλιακό μέτωπο παρέμενε σχεδόν αναξιοποίητο και εγκαταλειμμένο.

Σε συνέχεια της ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου της πόλης, γεννήθηκε και η ανάγκη για ανακατασκευή, του δυτικού του μέρους, αυτού που παλιά λέγαμε "μόλο" και το οποίο συνηθίσαμε να αποκαλούμε "επίχωση".

Οι διάφοροι σχεδιασμοί και αλλαγές στην περιοχή του πυρήνα της πόλης από το 1974 και μετά έχουν επηρεάσει τον πολεοδομικό της ιστό. Η ήδη διαμορφωμένη κατάσταση στο παραλιακό μέτωπο, στο μόλο, που είχε γίνει με σχεδιασμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, χρειαζόταν προσαρμογή, ώστε να εντάσσεται και αυτή η περιοχή στο νέο, σύγχρονο πρόσωπο του κέντρου της Λεμεσού μέσα από ένα συνολικό ενοποιημένο σχεδιασμό.

Η διαμόρφωση όλου του παραλιακού μετώπου συμπληρώθηκε με την ανάπλαση του χερσαίου χώρου του παλιού λιμανιού και δυτικότερα την κατασκευή της μαρίνας, την πρόβλεψη για το Συνεδριακό Κέντρο και το σχεδιασμό της Ακταίας Οδού μέχρι το νέο λιμάνι Λεμεσού.

Στόχος του Έργου ήταν η αναδιαμόρφωση της προκυμαίας βασιζόμενη στα νέα δεδομένα ανάπτυξης που χρονολογικά οριοθετούνται από το 2002 με τον καταρτισμό του "Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού - πρόνοιες και μέτρα πολιτικής", αλλά και στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών του χώρου.

Σκοπός ήταν η προκυμαία να συνδεθεί τόσο λειτουργικά όσο και σημασιολογικά με την υπόλοιπη πόλη με τις διάφορες προσβάσεις και διαμορφώσεις επί του παραλιακού μετώπου ώστε να αποκατασταθεί η για χρόνια χαμένη λειτουργική σχέση του κέντρου πόλης με τη θάλασσα.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης λήφθησαν υπόψη και αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες λειτουργίες και υποδομές όπως τα σιντριβάνια, γλυπτά, χώροι πρασίνου και παιχνιδότοποι, χωρίς ταυτόχρονα να παραβλεφθούν γενικότερες αρχές σχεδιασμού που διέπουν την πόλη ως σύνολο.

Σήμερα το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού σφύζει από ζωή και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους χώρους περιπάτου, άθλησης, ξεκούρασης και αναψυχής για τον πολίτη της Λεμεσού αλλά και για τις χιλιάδες επισκέπτες της.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και έχει ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007 -2013, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα με άξονα προτεραιότητας, αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και με ειδικό στόχο την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της επιχειρηματικότητας".

Το ολικό κόστος του Έργου ανέρχεται στα €12 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2015.

History
History
History