Πληρωμές λογαριασμών

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Οι πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού
ή μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά

Τέλη Σκυβάλων
Επαγγελματική Άδεια
Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Δικαίωμα χρήσης επαγγελματικών υποστατικών

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Οι πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού
ή μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά

Μπορείτε να πληρώσετε άδειες για:
Άδειες Λειτουργίας
Άδειες Ποτού
Άδειες Καπνού


Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού

map-ypostatika

Άδεια οικοδομής, Πολεοδομικές αιτήσεις κ.α.

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Οι πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού

Πληρωμές γίνονται στο Γραφείο Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διεύθυνση
Γωνία Γιάγκου Ποταμίτη και Σαριπόλου

Ώρες Λειτουργίας
Καθημερινά 8:00 – 14:00

Πληρωμές γίνονται στο Γραφείο Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διεύθυνση
Γωνία Γιάγκου Ποταμίτη και Σαριπόλου

Ώρες Λειτουργίας
Kαθημερινά 8:00 – 14:00