Ολοκληρωμένες Προσφορές

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του ευρωπαϊκού προγράμματος ACUA (πρόγραμμα πλαίσιο Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020).

Προσφορά αρ.4/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για αγορά υπηρεσιών Νομικού/Δικηγόρου.

Προσφορά αρ.12/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος πώλησης εισιτηρίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κηποθεάτρου ‘Μάριος Τόκας’.

Προσφορά αρ.6/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής από το νέο λιμάνι μέχρι το ξενοδοχείο Crown Plaza (εντός των δημοτικών ορίων).

Προσφορά αρ.5/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών λειτουργού πολιτιστικού για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού.

Προσφορά αρ.73/2017 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λε...

Περισσότερα