Ολοκληρωμένες Προσφορές

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών πρόληψης/ αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2018.

Προσφορά αρ.31/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τη μέρα της Ευρώπης.

Προσφορά αρ.27/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής από το νέο λιμάνι Λεμεσού μέχρι το ξενοδοχείο Crown Plaza (εντός των δημοτικών ορίων) με το ιδιόκτητο σκάφος του Δήμου.

Προσφορά αρ.23/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων με τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος και την απομάκρυνση αχρήστων.

Προσφορά αρ.17/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμ...

Περισσότερα


Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού.

Προσφορά αρ.22/2018 Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμ...

Περισσότερα