Συμβόλαιο για την διαχείριση της Α' Δημοτικής αγοράς συνδυασμός παραδοσιακών και εμπορικών χρήσεων

30-03-2018

Υπογράφηκε την Παρασκευή (30-03-2018) το Συμβόλαιο για την ενιαία διαχείριση της Α΄ Δημοτικής Αγοράς, από την κοινοπραξία των τριών εταιρειών Alexandrou Corporate Services, AR Consulting και Prosperity Group. Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου η διάρκεια παραχώρησης της άδειας χρήσης της Συμφωνίας είναι δέκα χρόνια από την ημερομηνία που θα λειτουργήσει η ανακαινισμένη Α ’Δημοτική Αγορά με δυνατότητα ανανέωσης για πέντε χρόνια τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στο Συμβόλαιο.Επίσης, ο επενδυτής  θα διαχειρίζεται όλα τα υποενοικιαζόμενα υποστατικά συνδυάζοντας παραδοσιακές και εμπορικές χρήσεις, όπως καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, ψυχαγωγία, εστίαση και πολιτιστικές εκδηλώσεις.Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς αποτελείται από μεγάλες αίθουσες και καταστήματα που καταλαμβάνουν μια έκταση τριών χιλιάδων (3000) τετραγωνικών μέτρων.