ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

16-04-2018

Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει στο έργο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» “Benefit As you Save – BAS” στο πλαίσιο του INTERREG – BalkanMed 2014-2020 το οποίο ξεκίνησε στην 1 Δεκεμβρίου 2017 και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν εκτός από το Δήμο Λεμεσού, ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (επικεφαλής), ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, ο Δήμος Τιράνων Αλβανίας, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Δικτύωσης Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο Αγίου Κλήμη Οχρίδας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο κύριος κοινός στόχος του Έργου είναι η αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και στόχους . Το έργο επιδιώκει να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού των αστικών στερεών αποβλήτων που υφίστανται διαλογή στην πηγή και κατευθύνονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση. Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση των πολιτών , επιχειρήσεων και φορέων, να συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή διαμέσου της εφαρμογής συστημάτων κινήτρων. Περαιτέρω μέσω του έργου στοχεύεται να αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία με βάση την οποία κάθε εταίρος θα διαμορφώσει ένα τοπικό σχέδιο στη λογική “Benefit As you Save – BAS”. Τα τοπικά σχέδια BAS θα περιγράφουν συστήματα που θα αντιστοιχίζουν τις ποσότητες διαλογής απορριμμάτων στην πηγή από τους πολίτες με συγκεκριμένα κίνητρα υποστηριζόμενα από τις Δημοτικές Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς (π.χ. επιχειρήσεις). Τα τοπικά σχέδια θα εφαρμοστούν πιλοτικά για ένα διάστημα 18 μηνών κατά τη διάρκεια του οποίου θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα και θα μελετηθεί η βιωσιμότητα της λογικής BAS και μετά το τέλος του Έργου. Παράλληλα σε κάθε περιοχή που εμπλέκεται στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης των πολιτών και δράσεις κατάρτισης προσωπικού των Δήμων και άλλων φορέων που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία των της πρακτικής της Διαλογής στην Πηγή. Κατά τη διάρκεια του έργου προβλέπεται επίσης η πραγματοποίηση διακρατικών εργαστηρίων ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.