Εκστρατεία Καθαριότητας δημόσιων ανοικτών χορών και οικοπέδων 2018

31-05-2018

Ο Δήμος Λεμεσού μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας καθαριότητας και ευπρεπισμού της πόλης για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο, έχει αρχίσει από τα μέσα Μαρτίου και συνεχίζει με εντατικό ρυθμό τον καθαρισμό δημόσιων ανοικτών χώρων, και οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα δημοτικά του όρια με θρυμματιστικό μηχάνημα.

Μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω προσπάθειας, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ανοικτών χώρων, να τα καθαρίσουν και να απομακρύνουν όλα τα ξηρά χόρτα και άχρηστα αντικείμενα, μεταφέροντας τα σε αδειοδοτημένη μονάδα, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου, 2018. Ιδιοκτήτες οικοπέδων που δεν είναι σε θέση να τα καθαρίσουν από μόνοι τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 25 884590 ή 25 770620 (περιοχή Αγίας Φύλας)ή 25 716236 (περιοχή Ζακακίου), με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία μπορεί να αναλάβει τον καθαρισμό, με χρέωση €100.00 για κάθε κανονικό οικόπεδο και €60.00 για κάθε μισό. Όσοι διατηρούν οχήματα, μηχανήματα ή άλλα αντικείμενα μέσα στα οικόπεδα τους πρέπει να τα μετακινήσουν σε κατάλληλο χώρο, εκτός των οικοπέδων και όχι σε δημόσιο χώρο, ώστε να διευκολυνθεί ο καθαρισμός, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά.

Επίσης όσοι έχουν εγκαταλείψει / ακινητοποιήσει τα οχήματα τους σε δημόσιους ή ανοιχτούς ιδιωτικούς χώρους, καλούνται να τα απομακρύνουν, διαφορετικά θα τα απομακρύνει ο Δήμος και θα τα εκποιήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, ο Δήμος θα προχωρήσει στο καθαρισμό όσων οικοπέδων δεν έχουν καθαριστεί και θα απαιτήσει με δικαστική διαδικασία από τους ιδιοκτήτες τα έξοδα καθαρισμού, σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο, ενώ παράλληλα θα εντατικοποιηθεί η επίδοση εξώδικων προστίμων για περιπτώσεις ρύπανσης δημοσίων χώρων. Για την επιτυχία της όλης εκστρατείας ο Δήμος θεωρεί σαν απαραίτητη προϋπόθεση την θετική ανταπόκριση και στενή συνεργασία του κοινού, στην οποίαν προσβλέπει.