Μέτρα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης

15-05-2018

Αξιοποίηση υπηρεσιών από ειδικούς επαγγελματίες με σκάφη επιτήρησης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης

1. Μετά τα ανησυχητικά φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης τα τελευταία χρόνια στην περιοχή λουομένων Λεμεσού, o Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με το Δήμο Γερμασόγειας και το Συμβούλιο Βελτιώσεως Αγίου Τύχωνα, ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε κατά τη φετινή περίοδο να υιοθετηθούν πολύ πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

2. Υπενθυμίζεται ότι οι εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης είναι οι εξής:

• Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνίας, το οποίο έχει και το γενικό συντονισμό
• Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τμήμα Αλιείας)
• Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
• Υπουργείο Εσωτερικών (Επαρχιακή Διοίκηση)
• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Λιμενική Αστυνομία)
• Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (θέματα ιδιωτικών μαρίνων)
• Αρχή Λιμένων.

3. Φέτος θα υπάρξει ένα νέο δραστικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης. Για πρώτη φορά θα αξιοποιηθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες από επαγγελματίες στα θέματα αυτά.

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσα από ανοικτές διαδικασίες προσφορών, ανέθεσε στην Κοινοπραξία VTS Vasiliko Terminal Services LTD- VSS EPE Environmental Protection Services, την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και καταπολέμησης της ρύπανσης στην θαλάσσια περιοχή λουομένων του κόλπου της Λεμεσού, για την περίοδο μέσα Μαΐου – μέσα Σεπτεμβρίου. Από τις 5:30 πμ αρχίζουν οι πλεύσεις επιτήρησης. Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμος ευχαριστεί την Κυβέρνηση για την οικονομική αρωγή για την υπηρεσία αυτή.

4. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την πιο πάνω κοινοπραξία περιλαμβάνουν τη χρήση δύο σκαφών, ειδικών μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης. Το ένα σκάφος θα διενεργεί πλεύσεις επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ του ορίου λουομένων και του αγκυροβολίου. Το δεύτερο σκάφος, το οποίο θα διακινείται με τροχοφόρο όχημα κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, θα επεμβαίνει για την καταστολή τυχόν κηλίδων ρύπανσης εντός της περιοχής λουομένων.

5. Παράλληλα με τα πιο πάνω, οι εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες θα αναλάβουν με τη μέγιστη αυστηρότητα και αποφασιστικότητα τα μέτρα που εμπίπτουν στη δική τους ευθύνη. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν και τα εξής:

• Καθημερινές πλεύσεις επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής από το σκάφος του Δήμου Λεμεσού και από σκάφος του Τμήματος Αλιείας. Έτσι μαζί με το σκάφος του ιδιώτη παροχέα, θα υπάρχουν 3 σκάφη επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής στα όρια της περιοχή λουομένων.

• Διενέργεια από Επιθεωρητές του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επί τόπου ελέγχων στα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων των σκαφών των πλοίων στο αγκυροβόλιο.

• Αυστηρότατη εφαρμογή της αδειοδοτημένης διαδικασίας περισυλλογής των λυμάτων από τα πλοία και παράδοσης τους στις νέες δεξαμενές της ΑΛΚ, και απ’ εκεί στο σύστημα του ΣΑΛΑ.

• Αυξημένος έλεγχος κατά την αναχώρηση των σκαφών που διοργανώνουν περιοδείες αναψυχής, τόσο κατά την αναχώρηση τους όσο και κατά την επιστροφή τους στο παλιό λιμάνι και στις μαρίνες.

• Ο Δήμος Λεμεσού θα συνεχίσει και φέτος, παράλληλα με τις αναλύσεις του Κρατικού Χημείου, τον άμεσο μικροβιολογικό έλεγχο μόλις εντοπιστούν σημεία ρύπανσης της θάλασσας. Επίσης θα λειτουργήσει και φέτος το τηλέφωνο 24ωρης υπηρεσίας του Δήμου για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, 25884590.

6. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Ναυαγοσώστες, και τις οργανώσεις χειμερινών κολυμβητών και λουομένων για τη συνεργασία τους στη διαμόρφωση ενός δικτύου έγκαιρης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών. Είναι αυτονόητη ότι μόνο με τη συνεργασία όλων και ιδιαίτερα του κοινού, θα μπορέσουν να αποδώσουν στον επιβαλλόμενο βαθμό τα πιο πάνω μέτρα.

7. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες μας ώστε να γίνει το παν για να έχει η πόλη μας μια πανέμορφη και καθαρή θάλασσα για να την χαίρονται οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες μας.