Επιχειρήσεις

Η Λεμεσός εξελίσσεται σε επιχειρηματικό κέντρο της Κύπρου καθώς αποτελεί την επιλογή πολλών μεγάλων κυπριακών εταιρειών, καθώς και ξένων ναυτιλιακών, εμπορικών, ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Παράλληλα στη Λεμεσό διαμένουν και δραστηριοποιούνται πολυάριθμοι επιχειρηματίες από τη Ρωσία και άλλες τρίτες χώρες. Η Λεμεσός διεκδικεί ένα σημαντικό μερίδιο από το ρόλο που κατέχει η Κύπρος ως κέντρο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην EE και ανερχόμενο κέντρο εγκαθίδρυσης και εργασίας Επενδυτικών Ταμείων.

Η Λεμεσός ως επιχειρηματικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο λειτουργεί ως πόλος έλξης του πλέον υψηλά καταρτισμένου και εξιδεικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η σκληρή εργασία και διάθεση για συνεχή εξέλιξη του ντόπιου δυναμικού και τα υψηλά ποσοστά αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σμίγουν, αλληλεπιδρούν και συνυπάρχουν με τις νέες και σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές που φέρνει μαζί του το ξένο δυναμικό, δημιουργώντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για ης εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας.