Υπηρεσία Καθαριότητας

Η Υπηρεσία ασχολείται με

Περισυλλογή Σκυβάλων

Η περισυλλογή γίνεται σε δύο βάρδιες. Η πρωινή βάρδια με έναρξη εργασίας από τις 1:00π.μ και έως ότου τελειώσει η περισυλλογή του τομέα. Η απογευματινή βάρδια με έναρξη εργασίας 5:00μ.μ και έως ότου τελειώσει η περισυλλογή του τομέα.

Η περισυλλογή γίνεται σε όλα τα υποστατικά, οικιακά και επαγγελματικά, δύο φορές την βδομάδα δηλαδή Δευτέρα – Πέμπτη ή Τρίτη – Παρασκευή.

Οδοκαθαρισμός

Οι οδοκαθαριστές ασχολούνται με την καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων κυρίως στο κέντρο της Πόλης.

Υπάρχουν δέκα μηχανοκίνητα μεγάλα σάρωθρα που το κάθε ένα έχει τομέα ευθύνης. Στόχος των μηχανοκίνητων σαρώθρων είναι να καθαρίζονται όλοι οι δρόμοι μια φορά τον μήνα σε όλη την Λεμεσό, με εξαίρεση οι κεντρικοί και κύριοι δρόμοι να καθαρίζονται πιο συχνά.


Διεύθυνση

Γωνία Ελλήνων και Νικολάου Μάντζιαρου

3042 Λεμεσός

Τηλέφωνα:

25362201 και 25362510

Τηλέφωνα:

25362201 και 25362510

Fax: 

25362173


Έντυπα και Οδηγίες

Ενημερωτικό Δελτίο για διαχείριση οικιακών σκυβάλων

Οδηγίες τοποθέτησης των ανακυκλώσιμων υλικών στα επαγγελματικά υποστατικά