Ημέρα Ευρώπης

13-05-2018 17:30 - 19:30

Στις 13 Μαϊου, η Λεμεσός σας προσκαλεί να προβάλουμε το μήνυμα της συνύπαρξης

Δείτε το πρόγραμμα