Δημοτικό Συμβούλιο II

Κώστας Γιάλλουρος

Λοϊζος Μαυρουδής

Λούκας Σπαθάρης

Μαρίνα Χ''μανώλη Γλυκή

Μιχάλης Βασιλείου

Μιχάλης Σωκράτους

Μιχάλης Φελλάς

Νεόφυτος Χραλαμπιδής

Νίκη Παντελίδου

Νίκος Αγαπίου

Πρόδρομος Ττοπουζής

Τροοδία Αντωνιάδου