Πολιτικοί Γάμοι

Ο Δήμος Λεμεσού με μεγάλη χαρά ανοίγει τις πόρτες του στα νέα ζευγάρια που επιθυμούν να ενώσουν τις ζωές τους με πολιτικό γάμο.

Η αίθουσα γάμων του Δήμου που στεγάζεται στο Δημοτικό Μέγαρο, μπορεί να προσδώσει την απλότητα και την κομψότητα που θα κάνουν τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σας ξεχωριστή, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε εσάς και τους καλεσμένους σας. Η αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 50 άτομα, ενώ η ελευθερία των επιλογών στη διαμόρφωση και τη διακόσμηση σας δίνουν την ευχέρεια να προσαρμόσετε την ατμόσφαιρα σύμφωνα με το δικό σας γούστο. Άλλωστε, η μέρα σας ανήκει και πρέπει να είναι τόσο ξεχωριστή όσο εσείς.

Πολιτικοί γάμοι τελούνται και στους ακόλουθους χώρους (με επιπλέον χρέωση)

  • Στους κήπους της Δημοτικής Πινακοθήκης
  • Στο Ιστορικό Αρχείο της πόλης (πρώην οικία Επάρχου).
  • Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Πάνος Σολομωνίδης
  • Στον Ζωολογικός Κήπο
  • Στις αποβάθρες στο παραλιακό μέτωπο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα – 00 357 25 884345 ή 00 357 25 884354

Διαδικασία τέλεσης πολιτικού γάμου στην Κύπρο

Τα άτομα που επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου του 2003, οφείλουν να το αιτηθούν προσωπικά, επικοινωνώντας με το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων του Δήμου της επιλογής τους, ώστε να γίνουν κάποια τυπικά διαβήματα, τα οποία είναι απαραίτητα πριν από το γάμο τους.

Αυτά τα τυπικά διαβήματα είναι τα ακόλουθα:

α. ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
β. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στην περίπτωση της ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ο γάμος δεν δύναται να τελεστεί πριν από την έλευση 15 ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία, και ως εκ τούτου, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαμένουν στην Κύπρο για τουλάχιστον 20 ημέρες.

Ωστόσο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αιτηθούν, επικοινωνώντας προσωπικά με το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων, παραχώρηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, η οποία θα τους επιτρέψει να τελέσουν το γάμο τους, το ταχύτερο, την επαύριον. Όμως, πρέπει, αρχικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν το αίτημά τους, επικοινωνώντας προσωπικά με το Δήμο της δικής τους επιλογής.

Εάν οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την τέλεση αυτού του γάμου που δεν είναι χήρος ή χήρα, είναι κάτω των 18 ετών, η γραπτή συναίνεση του πατέρα ή εάν ο τελευταίος είναι νεκρός ή δεν είναι σε θέση να συναινέσει, τότε είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα, ή εάν αμφότεροι είναι νεκροί ή αμφότεροι δεν είναι σε θέση να συναινέσουν, τότε είναι αναγκαία η γραπτή συναίνεση του κηδεμόνα του ενδιαφερόμενου, δυνάμει του νόμου. Η εν λόγω συναίνεση πρέπει να δοθεί στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμων, πριν αυτός εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό ή παραχωρήσει στην έκδοση της Ειδικής Άδειας.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επιλέξουν κατά πόσο ο γάμος τους θα τελεστεί από τον ίδιο το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων στο γραφείο του ή με την άδεια του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων, από κάποιο Επίσημο Εκπρόσωπο του θρησκευτικού τους δόγματος.

Τα μέρη οφείλουν να παρουσιάσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ή τα έγγραφα ταυτότητάς τους, δυνάμει του νόμου, π.χ. διαβατήρια.

Τέλος, οφείλουν να παρουσιάσουν κάποιο τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο θα καταδεικνύεται ότι δεν έχουν έλθει εις γάμου κοινωνία, δηλαδή πιστοποιητικό ελευθερίας που να βεβαιώνει του λόγου το αληθές και το οποίο θα πρέπει να παραχωρήσει κάποια αρμόδια Αρχή της χώρας τους, π.χ. το ληξιαρχείο υπό το Υπουργείο Εσωτερικών / Υπουργείο Εξωτερικών - Δημοτικές Αρχές - Πρεσβείες, κλπ, την απόφαση διαζυγίου, δεόντως επικυρωμένη, σε περίπτωση διαζευγμένων μερών και πιστοποιητικό θανάτου του ή της συντρόφου, σε περίπτωση χηρείας. Είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά / τεκμήρια ή επικυρωμένα αντίγραφά τους.

Αυτά πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και να έχουν επικυρωθεί από την αρμόδια Αρχή ή την Πρεσβεία.

Τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν είναι τα ακόλουθα:

α. €128 για την περίπτωση της Ειδοποίησης Γάμου, στις περιπτώσεις που ο γάμος δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα των 15 ημερών.
β. €282 για την περίπτωση επίσπευσης της ημερομηνίας τέλεσης γάμου
γ. €14 για την έκδοση πιστού αντιγράφου του πιστοποιητικού γάμου.
δ. €130 ως επιπλέον χρέωση για τέλεση γάμου το Σάββατο ή την Κυριακή ή σε ωράριο που δεν εμπίπτει σε εργάσιμο χρόνο

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ Η ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ €14.-

Για πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ. 00357 25 884 345.